POZASTAVENÍ KURZŮ, TERAPIE

11.03.2020 17:25

Z důvodu nařízení vlády, jsou kurzy i terapie dočasně pozastaveny.

Kontakt

Sanofit Pardubice 733 745 729 vandaruff@seznam.cz